Green Tourism of Finland GTF® - Ympäristömerkki

Green Tourism of Finland GTF®        

     

 

 Mitä on Kestävä MATKAILU

1. Ympäristöohjelma


Ympäristöohjelma vaaditaan kaikilta yli 16 ruoka- ja majoituspaikkaa tarjoavilta. 
Se määrittää käytännön tasolla kiinteässä paikassa tapahtuvan toiminnan (energian, raaka-aineiden ja veden säästö, jätteiden käsittely, kierrätys, hankinnat). Ympäristöohjelmana käytetään joko palvelumerkin haltijoiden toimittamaa mallia tai muita matkailualan ympäristöjärjestelmiä (sovitaan tapauskohtaisesti). Ympäristöohjelman teko aloitetaan yrityksen itsearvioinnilla, jonka jälkeen tehdään ympäristöohjelma, joka auditoidaan/tarkastetaan. Ympäristöohjelman vaatimuksia kiristetään säännöllisin väliajoin.

2. Turvallisuussuunnitelma

Majoitus ja Ohjelmapalveluyrittäjän käyttämässä toimintaympäristössä tulee ollavoimassa oleva turvallisuussuunitelma palvelujen mukaisesti.  

3. Paikallisuuden korostaminen

Käytetään ensisijassa paikallisia tuotteita ja palveluita ja työllistetään paikkakuntalaisia.

4. Viestintä on laadukasta ja vastuullista

Tiedotus avointa ja vuorovaikutteista. Harhaanjohtavaa/ ei totuudenmukaista mainontaa ei käytetä.Markkinointi ei ole ristiriidassa luonnonsuojelun kanssa. 

Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti. Asiakkaille annetaan mahdollisuus antaa palautetta sähköisesti. Tämän lisäksi asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti keräämällä asiakkailta palautetta kirjallisessa muodossa. Tunnustetaan asiakaspalautteen tärkeys erityisesti ohjelmapalveluiden sisällön kehittämiseksi. Palvelujen tuottamisessa ei käytetä alihankkijoita, joilla ei ole Ympäristömerkin käyttö lupaa.

6. Julkisen liikenteen käytön tukeminen

Suurimmat ympäristövaikutukset matkailussa syntyvät usein lomapaikkakunnalle saapumisessa. Tähän pyritään vaikuttamaan tukemalla asiakkaan mahdollisuutta saapua paikallejulkisella liikenteellä (junalla tai linja-autolla, mahdollisesti myös kimppakyydillä). Järjestetään junalla tai bussilla saapuvalle asiakkaalle kuljetus asemalta majoituskohteeseen ja takaisin. Markkinoinnissa asiakkaalle kerrotaan aina mahdollisuuksista saapua paikalle julkisilla.

7. Lihasvoimalla liikkuminen


Luontoelämyspalvelun pääasiallinen tavoite on lisätä asiakkaan fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Palvelun tulee perustua lihasvoimalla liikkumiseen (patikointi, pyöräily, melominen, soutaminen, hiihtäminen, lumikenkäily, hevonen). Myös lähtöpaikalle siirtyminen voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää esim. käyttämällä polkupyöriä tai yhteiskuljetuksin. Liikkumisen tasa-arvon nimissä pyörätuolilla liikkuvien henkilöiden on mahdollista käyttää moottoroituja ajoneuvoja.

8. Negatiivisten ympäristövaikutusten minimoiminen ja luonnon kunnioittaminen


Luontoelämyspalveluiden negatiiviset vaikutukset luontoon pyritään minimoimaan. Palveluissa noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatteita. Ryhmäkoot pidetään pieninä (12-15 henkeä). Hyvinvointipalveluissa käytetään vain ympäristöystävällisiä hoitotuotteita/aineksia. Kun hyvinvointipalvelu toteutetaan luonnossa, sovelletaan samoja periaatteita kuin luontoelämyspalveluissa.

9. Ympäristökasvatuksellisuus, luontoelämyksellisyys


Palveluissa käytetään mahdollisuuksien mukaan hyväksi ympäristökasvatuksen menetelmiä. Niiden tarkoituksena on tehdä tuotteesta entistä elämyksellisempi ja lisätä asiakkaan kiinnostusta ja kiintymystä luontoon. Opas välittää asiakkaille luontoa kunnioittavaa asennetta. Tavoitteena on, että asiakkaan tieto luonnosta lisääntyy, mutta tietoakin tärkeämpää on kiinnostuksen ja kiintymyksen herättäminen luontoa kohtaan.
Hyvinvointipalveluissa luonto on läsnä keskeisenä elementtinä. Hoidot, harjoitukset ja
liikuntamuodot toteutetaan mahdollisuuksien mukaan luonnossa.

10. Paikalliskulttuuri

Palveluissa käytetään hyväksi paikallistietoa, paikallisen kulttuurin elementtejä ja tarinoita.
Asiakkaan tietämys paikallisesta kulttuurista lisääntyy.

 

Yhteystiedot:

Green Tourism of Finland GTF® 

Sähköposti: greentourism(at)greentourism.fi

Puhelin: +358(0)403221404

 

Linkit:

MATKATOIMISTOILLE

DOC  

Hakemuslomake

AVAIN  Green Tourism of Finland GTF Merkkiin

Facebook       Linkedin

DRIVE             Wordpress

Maps                Twitter

GOOGLE+       Slideshare

Scribd

© 2018 Green Tourism of Finland GTF® ·

Hallmark travels