Green tourism

Kestävän matkailun suunta - Green tourism

Sustainable Travel Finland -ohjelma on kehitetty suomalaisille yrityksille ja sen avulla pyritään luomaan kestävän matkailun suuntaviivat. Työkalupakki sisältää mallin jatkuvalle kehittämiselle sekä eväät myös jatkokehitykselle. Tämän ohjelman tarkoituksena on, että matkailuelinkeino kehittyy yhä enemmän vastuullisempaan suuntaan ja pystyy vastaamaan ilmastonmuutokseen. Tähän ohjelmaan voi mennä mukaan joko yksittäinen matkailuyritys tai kokonainen matkailualue kuten Posio on tehnyt. Ohjelmalla pyritään varmistamaan se, että luonnonvarat eivät kulu niin nopeasti kuin suuntaus on ollut pidemmän aikaa. Luonnolle on annettava mahdollisuus uusiutumiseen. STF -kehityspolun aloittaminen on ilmaista eikä myöskään merkin hakeminen maksa mitään, mutta siitä aiheutuu työtä ja se todella vaatii aikaa sekä perehtymistä asiaan.

Green tourism eli kestävä matkailu on monimutkainen prosessi, jossa halutaan tarjota taloudellisia etuja suojelulle, mutta samalla myös etuja paikallisille ihmisille, tätä kaikkea luontoa säästämällä. Green tourism Finland haluaa suojella Suomen monipuolista luontoa ja sen monimuotoisuutta.

Green tourism

Green tourism Finland - kaikkea kohtuullisesti

Matkailun pitäisi tapahtua niin, että se ei kuormita ympäristöä kuin vähän. Tärkeimpään rooliin nousevat tällöin paikallinen kulttuuri ja ympäristö eläimineen. Paikalliset ihmiset hyötyvät tästä useimmiten taloudellisesti enemmän kuin massaturismi. Vaikka koskemattomiin luonnonvaroihin pyritään tutustumaan mahdollisimman tarkasti, se tehdään hyvin pienillä vaikutuksilla itse luontoon.

Suomessa on paljon upeita kohteita. Lapin luonto on moninainen ja erilainen kuin etelässä. Luonnon hiljaisuus tuntureilla on omiaan myös rentouttamaan matkailijaa. Järvi-Suomen tunnusomaisia piirteitä ovat puolestaan vaihtelevat maisemat, mutta pääpiirteenä on vesistöjen runsaus. Näiden lisäksi meillä on vielä rannikkoreitit, eli meren läheisyys saaristoineen. Tätä reittiä on hyvä taittaa vaikkapa pyöräillen. Reitillä on mittaa 200 kilometriä.

Green tourism

Millainen on kestävän matkailun ohjelma?

Ohjelma on moniportainen, kuten aiemmin jo mainittiin. Kun kaikki portaat on läpikäyty, on mahdollista saada STF -merkki. Kaikki lähtee siitä, että yritys sitoutuu asiaan sekä haluaa edistää kestävää kehitystä matkailun osalta. Sen jälkeen pitää kasvattaa osaamista ja kartoittaa nykytilaa, jonka jälkeen voi aloittaa kehittämissuunnitelman tekemisen.

Vastuullisuusviestintä on yksi toimenpide, jota vastuullinen matkailu tarvitsee. Toimenpiteistä on viestittävä läpinäkyvästi sekä kansainvälisesti. Kun nämä on tehty, on edessä sertifiointi ja auditointi. Ohjelman kriteereitä on pystyttävä mittaamaan ja sitoutumaan. Lopuksi tehdään sopimus STF -merkin käytöstä ja sitoudutaan siihen, että säännöllisesti päivitetään osaamista sekä kehittämissuunnitelmaa. Ennen kuin tätä ohjelmaa aloittaa, on hyvä osallistua valmennuspäivään, josta saa konkreettisia ideoita.

Green tourism - tulevaisuuden matkailua

Vaikka matkailu ei kuulosta lainkaan ekologiselta, ekomatkailu on kuitenkin yksi matkailutyyppi, jonka on arveltu kasvavan tulevaisuudessa eniten. Green tourism eli kestävä matkailu tarkoittaa juuri sellaisia toimintatapoja, että meillä on tulevaisuudessakin hyvinvoiva luonto sekä paikalliset kulttuurit säilyvät sekä tulevat tunnetuiksi matkailijoille. STF -merkki tulee tätä toimintaa ja tuo mahdollisuuden sen kehittämiselle. Pelkona toki on, että pienimuotoisesta toiminnasta kasvaa suuri ekomatkakohde, jolloin ei saavutetakaan sitä kestävyyttä, mikä olisi paikallisille parempi ratkaisu.

Sustainable travel Finland -merkki on kuitenkin oikea suunta ja se sitouttaa joko yrittäjää tai kokonaista aluetta. Kaikki kohteet ovat hyvin uniikkeja, joten kestävyyden mittaaminen ja seuranta on varsin kohdekohtaista. Sekin on muistettava, että mikäli luonnon suojeleminen vie paikallisilta mahdollisuuden elinkeinoon, on tilanne melkoisen ristiriitainen. Toiminta on pystyttävä sopeuttamaan niin, että tasapainossa on sekä taloudellisuus että luonnonvarat. Ekomatkailija kuitenkin haluaa elämyksiä luonnosta ja tutustua paikalliseen kulttuuriin.